Menu
PROCUREMENT (จัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดควันสำหรับเครื่องเตาเผาอุณหภูมิสูงพร้อมติดตั้ง (Fume Hood for Furnace) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica ปีที่ 3
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อซอฟต์แวร์ Mastercam จำนวน 1 ซอฟต์แวร์
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาเครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล จำนวน 8 เครื่อง
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำชุดอุปกรณ์ Glovebox จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เรียน จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างทำชุดอุปกรณ์ Glovebox จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับเอกสาร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560
ตอบข้อซักถามงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับเอกสาร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 - 26 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้ควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการดูดซับเชิงเคมี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica ปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ Mastercam จำนวน 1 ซอฟต์แวร์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ประกาศ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้ควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับเอกสาร วันที่ 31 ตุลาคม 2560 - 7 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมการติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
วันที่ 25 ตุลาคม 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประกาศราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมการติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 15 กันยายน 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
รับเอกสารและยื่นใบสมัคร วันที่ 7 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสง ห้องสมุดฯ ชั้น 1 และชั้น 2
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
วันที่ประกาศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้นที่ 2 อาคาร IT/MT และอาคารท่านผู้หญิงฯ
วันที่ประกาศ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 13 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 - 18 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างติดฟิล์มกรองแสง ห้องสมุด ชั้น 1 และชั้น 2
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 มิถุนายน 2560 - 12 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร
ขายซองประกวดราคา วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมตกแต่งและติดตั้ง (Container Equipment with installation)
วันที่ประกาศ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 14 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 14 มิถุนายน 2560 - 26 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร
ประกาศผล วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ขายซองประกวดราคา วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ chair for student
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
รับเอกสารและยื่นใบสมัคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 - 15 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ชั้นที่ 2 อาคาร IT/MT และอาคารท่านผู้หญิงฯ
ขายซองประกวดราคา วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2560
สอบราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมตกแต่งและติดตั้ง (Container Equipment with installation)
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2560
สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 - 23 พฤษภาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง server ทะเบียน, ห้องเก็บของชั้น 1,2,5 และห้องเรียนชั้น 3
ประกาศผล วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง Media Center Room
ประกาศผล วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อ Container Equipment with installation
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ Chair for student
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 เมษายน 2560 - 16 พฤษภาคม 2560
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเดิม
วันที่ 5 เมษายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
ขายซองประกวดราคา วันที่ 30 มีนาคม 2560 - 18 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ Container Equipment with installation
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 30 มีนาคม 2560 - 10 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง Media Center Room
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 4 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง Server ทะเบียน,ห้องเก็บของชั้น1, ชั้น2, ชั้น 5 และห้องเรียนชั้น 3
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 3 เมษายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเดิม
ขายซองประกวดราคา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 มีนาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ประกาศผล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
ขายซองประกวดราคา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 4 มกราคม 2560 - 16 มกราคม 2560