Menu
PROCUREMENT (จัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม ระหว่างพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาอบลมร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 16 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอลทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุด ศูนย์รังสิต จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
รับเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดเป้าวัดระยะแบบปริซึ่ม พร้อมกล่องบรรจุ และขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 กันยายน 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 1 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเป้าวัดระยะแบบปริซึ่ม พร้อมกล่องบรรจุ และขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓)
วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermal Solution) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ อาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศเรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายก๊อกน้ำล้างมืออัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรม Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใสขนาด ๑๘.๙ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในหนังสือข้อตกลงจ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermal Solution) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม จากอาคารสำนักงานถึงถนนสัญญาธรรมศักดิ์และอาคารปฏิบัติการ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศสาระสำคัญของหนังสือข้อตกลงจ้างบริการ G Suite Enterprise for Education โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุสิทธิการใช้โปรแกรม Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร
รับเอกสาร วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 - 23 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุม จากอาคารสำนักงานถึงถนนสัญญาธรรมศักดิ์และอาคารปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 - 21 กรกฎาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดคอมพิวเตอร์เสมือน สำหรับระบบ Virtual Computer Lab จำนวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โถงบันได และพื้นที่ส่วนกลาง อาคารปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ G Suite Enterprise for Education โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบเครื่องเสียงห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายจอรับภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องบันทึกข้อมูลการเรียนการสอน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 9 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ (เก้าอี้ จำนวน ๓๘๑ ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ (โต๊ะ จำนวน ๒ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2563 - 2 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2563 - 8 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 1 กรกฎาคม 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร
รับเอกสาร วันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 8 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น ๔ อาคาร ปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2563 - 3 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเครื่องเสียงห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเรียนการสอน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เสมือน สำหรับระบบ Virtual Computer Lab จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โถงบันได และพื้นที่ส่วนกลาง อาคารปฏิบัติการ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายประตูรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประตูรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๓)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์เสมือน สำหรับระบบ Virtual Computer Lab จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e+bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 - 10 มิถุนายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โถงบันได และพื้นที่ส่วนกลาง อาคารปฏิบัติการ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 4 มิถุนายน 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ท ทีวี และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 - 21 พฤษภาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อประตูรักษาความปลอดภัย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 - 20 พฤษภาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดสำหรับทำ Co-working Space ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ท ทีวี และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 22 เมษายน 2563
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับประกอบชิ้นส่วน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 17 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 17 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดสำหรับทำ Co-working Space ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 10 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องเรียน โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 7 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดสำหรับทำ Co-working Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้โรงอาหาร จำนวน ๓๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 เมษายน 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 เมษายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงหอพัก บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 31 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับประกอบชิ้นส่วน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดสำหรับทำ Co-working Space ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 3 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจแก้ผลงานทางวิชาการ (Paper Editing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดฝึกทดสอบโหลดสำหรับมอเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 มีนาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการสู้ราคา ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 มีนาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - 19 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๓)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึกทดสอบโหลดสำหรับมอเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองความแข็งแรงวัสดุและพลศาสตร์การไหล (ANSYS Academic Teaching Mechanical CFD Software) จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้แช่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมจำลองความแข็งแรงวัสดุและพลศาสตร์การไหล (ANSYS Academic Teaching Mechanical CFD Software) จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 17 มกราคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้เร่งปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 17 มกราคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ท ทีวี และขาตั้งแบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เร่งปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน ๓๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบสมาร์ท ทีวี และขาตั้งแบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน ๓๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายซอฟต์แวร์ MATLAB จำนวน 1 ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 ธันวาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาต่อที่สถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ MATLAB จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๐ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๐๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาต่อที่สถาบัน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำนํ้าอุ่น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๑๐๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Long Spinal board) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Workstation) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และอุปกรณ์เคลื่อนย้าย ผู้ป่วย (Long Spinal board) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุดสำหรับทำ Co-working Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายพัดลมอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Workstation) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน (Particle Size Analyzer) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 4 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน (Particle Size Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 3 ตุลาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนของวัสดุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน (Particle Size Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๔๒๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องเรียน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๔๒๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กันยายน 2562
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ประกาศสาระสำคัญข้อตกลงซื้อวัสดุสำหรับ Lab IES๓๐๑ Manufacturing Tools and Operations จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒)
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับ Lab IES๓๐๑ Manufacturing Tools and Operations จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562
ประกาศเชิญชวนการจ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารปฏิบัติการ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางการจ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างทาสีภายในและติดตั้งตัวกระแทก ภายในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) อาคาร หอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทาสีภายในและติดตั้งตัวกันกระแทก ภายในห้องเรียน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Mastercam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหน่วยเก็บข้อมูลบนเครือข่าย Network Attached Storage (NAS) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ GPUs Desktop Computer จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารปฏิบัติการ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 มิถุนายน 2562 - 9 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 3 กรกฎาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยเก็บข้อมูลบนเครือข่าย Network Attached Sto rage (NAS) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุ
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ GPUs Desktop Computer จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายกระดานไวท์บอร์ด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายนาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๒๕ เรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 6 มิถุนายน 2562 - 17 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - 17 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงหอพัก บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาดิจิตอล จำนวน 25 เรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๒)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 17 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 2 ร้าน
รับเอกสาร วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - 19 มิถุนายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้เล็คเชอร์แถว ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑๙๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย CAPACITOR ของระบบไฟฟ้า ๒๒ KVA / ๔๐๐V พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านอาหาร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน ๒๕๖๒)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 30 เมษายน 2562 - 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพัก บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา BCET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCAPACITOR ของระบบไฟฟ้า ๒๒ KVA / ๔๐๐V พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 17 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เล็คเชอร์แถว 2 ที่นั่ง จำนวน 192 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะปฏิบัติการ (Bench) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 เมษายน 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมซิสคุณภาพสูงและน้ำปราศจากไอออน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงร้านอาหาร บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 28 มีนาคม 2562 - 23 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพัก บางกะดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 27 มีนาคม 2562 - 22 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ (Bench) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมซิสคุณภาพสูงและน้ำป ราศจากไอออน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้เล็คเชอร์แถว 2 ที่นั่ง จำนวน 192 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 มีนาคม 2562 - 4 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๒)
วันที่ 13 มีนาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 มีนาคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงจ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Engineers (ASCE)
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฐานข้อมูล American Society of Civil Enginee rs (ASCE) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๒)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงเครื่องวัดสามมิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบเชื่อมต่อ wi-max ระหว่างศูนย์รังสิตและศูนย์บางกะดี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 23 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเครื่องวัดสามมิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเชื่อมต่อ wi-max ระหว่างศูนย์รังสิตและศูนย์บางกะดี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ และกล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น (Drone and NDVI Multispectral camera) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 มกราคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 9 มกราคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 7 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mathematica โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องผสมคอนกรีตแนวตั้ง (Concrete Mixer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ และกล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น (Drone and NDVI Multispectral camera) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำน วน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมคอนกรีตแนวตั้ง (Concrete Mixer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายโต๊ะ (Desk) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องกัดซีเอ็นซี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายพัดลมไฟฟ้า (Electric Fan) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ (Desk) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonicator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องพ่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Spray) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างกั้นห้องเก็บเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไฟฟ้า (Electric Fan) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเช็คสภาพตู้เมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonicator) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย Raspberry PI จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Spray) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องเก็บเครื่องมือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติการ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเก้าอี้สำหรับจดบรรยาย ๓ ตัวติดกัน จำนวน ๓๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อRaspberry PI จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับจดบรรยาย ๓ ตัวติดกัน จำนวน ๓๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Staff Lounge และห้อง Fitness ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องทดสอบแรงบิดขนาด ๒๐๐ Nm (Torsion test equipment) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องปฏิบัติการตรวจวัดสภาวะอากาศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 25 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างแก้ไขรั่วซึมอาคารสนามแบตมินตัน (ส่วนที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดศึกษาการไหลของน้ำในรางเปิด ปรับท้องรางได้ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายชุดอุปกรณ์ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทดสอบแรงบิดขนาด ๒๐๐ Nm (Torsion test equipment) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายนาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๑๕ เรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงหอพัก บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขรั่วซึมอาคารสนามแบดมินตัน (ส่วนที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน ๘๐ units โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดโต๊ะชลศาสตร์สำหรับจ่ายน้ำให้อุปกรณ์ทดลอง (Hydraulic Bench) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดทดลองปั๊มน้ำแบบต่ออนุกรม แบบขนาน (Compact Series And Parallel Pump Test Set) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดทดลองหาการสูญเสียของของไหลในระบบปิด (Piping Loss Test Set) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC high precision programmable power supply) จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อตู้อบความร้อน (Oven) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปฏิบัติการตรวจวัดสภาวะอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาดิจิตอล จำนวน ๑๕ เรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 24 กันยายน 2561 - 2 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ จำนวน 1 เครื่ีอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการไหลของน้ำในรางเปิด ปรับท้องรางได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 24 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อบอร์ดติดประกาศ ขาตั้ง ๒ หน้า จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมือทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Testing Apparatus) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปฏิบัติการตรวจวัดสภาวะอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 18 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ IE ชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ ๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อซอฟต์แวร์ Mastercam จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน ๘๐ units โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสามมิติระบบเครือข่าย ๖๐ Users เวอร์ชั่นสำหรับการศึกษา จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 14 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบความร้อน (Oven) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC high precision programmable power supply) จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะชลศาสตร์สำหรับจ่ายน้ำให้อุปกรณ์ทดลอง (Hydraulic Bench) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองปั๊มน้ำแบบต่ออนุกรม แบบขนาน (Compact Series And Parallel Pump Test Set) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองหาการสูญเสียของของไหลในระบบปิด (Piping Loss Test Set) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดติดประกาศ ขาตั้ง ๒ หน้า จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดศึกษาการไหลจของน้ำในรางเปิด ปรับท้องรางได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 7 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Testing Apparatus) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 6 กันยายน 2561 - 17 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 5 กันยายน 2561 - 12 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 5 กันยายน 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร (อาคารหอพักนักศึกษา)
รับเอกสาร วันที่ 3 กันยายน 2561 - 21 กันยายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับ Lab IES๓๐๑ Manufacturing Tools and Operations จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ IE ชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ ๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสามมิติระบบเครือข่าย ๖๐ Users เวอร์ชั่นสำหรับการศึกษา จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ Mastercam จำนวน ๑ ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
สรุปสาระคัญของสัญญาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างกั้นห้องปฏิบัติการภาควิชา CGS ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Staff Lounge และห้อง Fitness ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเตาเผาเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction Heater) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของประกวดราคาจ้างชุดโต๊ะปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารปฎิบัติการ 2 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการหลังเก่า โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องมือ ICP-OES โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) บางกะดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) ศูนย์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Staff Lounge และห้อง Fitness ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดและควบคุมปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผาเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction Heater) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดรามาน (Raman Spectrometer System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อตู้วางของ (Cabinet) จำนวน ๑๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาจ้างขนย้ายเครื่องวัดการดูดซับเชิงเคมี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อกระดานไวท์บอร์ดแบบแม่เหล็กไร้รอยต่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดสื่อประกอบการเขียนโปรแกรม NI จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Staff Lounge และห้อง Fitness ศูนย์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 - 18 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารปฏิบัติการ 2 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชา ME ชั้น (4-5 อาคารปฏิบัติการหลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างชุดโต๊ะปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าและจอรับภาพชนิดมือดึง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อระบบเน็ตเวิร์ก สำหรับอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 - 18 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 - 12 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องมือ ICP-OES โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องมือ ICP-OES โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้วางของ (Cabinet) จำนวน ๑๐ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสื่อประกอบการเขียนโปรแกรม NI จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับวารสารสำนักพิมพ์ Elsevier จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องวัดการดูดซับเชิงเคมี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 16 กรกฎาคม 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะทำงานรูปตัวแอลพร้อมตู้ใต้โต๊ะ จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของซื้อSwitching Box จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชา ME (ชั้น 4 - 5 อาคารปฏิบัติการหลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 22 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่ร่วมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดรามาน (Raman Spectrometer System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่ร่วมค่าอะไหล่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารปฏิบัติการ ๒ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 4 กรกฎาคม 2561
ประกวดราคาจ้างทำชุดโต๊ะปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ 19 มิถุนายน 2561 - 26 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ (Desk) จำนวน ๒๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อโต๊ะเรียน จำนวน ๕๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเก้าอี้ปฏิบัติการ (Chairs) จำนวน ๒๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการหลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อเก้าอี้เรียน จำนวน ๑๖๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Computer) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงบางส่วนของชั้น 1 และชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประกาศสรุปสาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน (Fume Hood) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานบริการด้านเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 14 มิถุนายน 2561