List of Publications Authored by
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn Available at SIIT Library

 1. เกล็ดหิมะในสายหมอก
 2. ม่วนซื่นเมืองลาว
 3. อนัมสยามมิตร
 4. ไอรัก คือ อะไร
 5. ข้าวไทยไปญี่ปุ่น
 6. ลุยป่าฝ่าฝน
 7. มุ่งไกลในรอยทราย (ภาษาจีน)
 8. ประพาสอุทยาน
 9. แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน
 10. เบอร์ลินสิ้นกำแพง
 11. ทวิภาคสัญจร
 12. เกล็ดหิมะในสายหมอก
 13. ม่วนซื่นเมืองลาว
 14. ลุยป่าฝ่าฝน
 15. อนัมสยามมิตร
 16. ใต้เมฆที่เมฆใต้
 17. รอยยิ้มหมีขาว
 18. แดร๊กคูล่าผู้น่ารัก
 19. เขมรสามยก
 20. ป่าสูงน้ำใส
 21. ลาวใกล้บ้าน
 22. ลาวไกล้บ้าน
 23. เยือนถิ่นอินเดียแดง
 24. เยือนถิ่นอินเดียแดง
 25. ย่ำแดนมังกร
 26. สิงคโปร์สัญจร
 27. ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
 28. สวนสมุทร
 29. ข้ามฝั่งแห่งฝัน
 30. สัปดาห์สบายๆใกล้ชายหาด
 31. ดอยตุง เชียงตุง
 32. ผีเสื้อ
 1. ข้าวไทย = Thai rice
 2. เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
 3. การศึกษาความถูกต้องของการใช้แผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่าย ดาวเทียมรายละเอียดสูงซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัด นราธิวาส
 4. รายงานการวิจัยการใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ เกษตรในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 5. สมเด็จแม่กับการศึกษา
 6. ทอสีเทียบฝัน
 7. การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
 8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาดนตรี
 9. พระราชนิพนธ์ร้อยกรองในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี
 10. คุณภาพชีวิตเด็กไทยกับไอโอดีน
 11. ลาวตอนใต้
 12. ไทยเที่ยวพม่า
 13. เมฆเหินน้ำไหล
 14. ดั่งดวงแก้ว
 15. หยกใสร่ายคำ
 16. การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
 17. มหัศจรรย์ทุกวัน
 18. มนต์รักทะเลใต้
 19. ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว
 20. ยามลมหนาว
 21. เย็นสบายชายน้ำ
 22. คืนถิ่นจีนใหญ่
 23. กาลเวลาที่ผ่านเลย
 24. ดุจดวงตะวัน
 25. CD-ROM พระราชดำรัช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 26. ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์
 27. โรมันสัญจร
 28. ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His Majesty's photographic portfolio
 29. พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2536-2541
 30. รัตนประทีป : รวมพระราชดำรัสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ