Menu
NEWS & ANNOUNCEMENT
Admission Schedule for Regional Outstanding Student Program (ROSP) Scholarships Available!
10 Apr 2018

SIIT ขยายโอกาส "ทุนการศึกษา" สำหรับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัด ที่มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถสมัครสอบ "โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (ภูมิภาค)" มีศูนย์สอบให้เลือก 3 ที่ ได้แก่
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน !
สมัครได้แล้ววันนี้ - 16 เมษายน 2561 ทาง admissions.siit.tu.ac.th

 Online Application >>> Click

Requirement and Procedure in >> English

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

*หมายเหตุ: ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ไม่จำกัดภูมิลำเนา