Menu
PROCUREMENT (จัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
ขายซองประกวดราคา วันที่ 30 มีนาคม 2560 - 18 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ Container Equipment with installation
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 30 มีนาคม 2560 - 10 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง Media Center Room
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 4 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและกั้นห้อง Server ทะเบียน,ห้องเก็บของชั้น1, ชั้น2, ชั้น 5 และห้องเรียนชั้น 3
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 3 เมษายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
วันที่ 6 มีนาคม 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานหลังเดิม
ขายซองประกวดราคา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 มีนาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ประกาศผล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาซื้อเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
ขายซองประกวดราคา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่
ขายซองประกวดราคา วันที่ 4 มกราคม 2560 - 16 มกราคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ High Performance Computing Center ที่ศูนย์บางกะดี
ประกาศผล วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศผล วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ขอบเขตของงาน (TOR) รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ 19 ธันวาคม 2559
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน
รับเอกสาร วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 22 ธันวาคม 2559
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ High Performance Computing Center ที่ศูนย์บางกะดี
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 - 13 ธันวาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ High Performance Computing Servers 2 Units
ประกาศผล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน
ประกาศผล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน
รับเอกสาร วันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 26 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสนามแบดมินตัน
ประกาศผล วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ประกวดราคาซื้อ High Performance Computing Servers 2 Units
ขายซองประกวดราคา วันที่ 10 ตุลาคม 2559 - 20 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าภายใน
ประกาศผล วันที่ 15 กันยายน 2559
รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสนามแบดมินตัน
ขายและยื่นซองเอกสารใบสมัคร วันที่ 5 กันยายน 2559 - 20 กันยายน 2559
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-305 ศูนย์รังสิต
ประกาศ วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด และงานบริการด้านเอกสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์รังสิต และบางกะดี
ประกาศผล วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ Double Lecture Chair 154 units
ประกาศผล วันที่ 11 สิงหาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง บริเวณพื้นที่ปรับปรุงชั้น 3 อาคารสำนักงาน ศูนย์รังสิต (ห้อง นศ.ป.โท - เอก) ครั้งที่ 2
ประกาศผล วันที่ 11 สิงหาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์รังสิต และบางกะดี
ประกาศผล วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงชั้นดาดฟ้า (งานระบบกันซึม) อาคารปฏิบัติการ
ประกาศผล วันที่ 2 สิงหาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์รังสิต และบางกะดี
ประกาศผล วันที่ 1 สิงหาคม 2559
รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขายและยื่นซองเอกสารใบสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 15 สิงหาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น 3 อาคารบริหารและฝึกอบรม สำหรับเป็นห้อง Server ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศผล วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน
ประกาศผล วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 70 เครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บางกะดี
ประกาศผล วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-305 ศูนย์รังสิต
ขายซองประกวดราคา วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์รังสิต และบางกะดี
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 25 กรกฎาคม 2559
สอบราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงชั้นดาดฟ้า (งานระบบกันซึม) อาคารปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์รังสิต
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 21 กรกฎาคม 2559
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง บริเวณพื้นที่ปรับปรุงชั้น 3 อาคารสำนักงาน ศูนย์รังสิต (ห้อง นศ. ป.โท-เอก) ครั้งที่ 2
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 25 กรกฎาคม 2559
สอบราคาซื้อ Double Lecture Chair 154 units
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 25 กรกฎาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์รังสิต และบางกะดี
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 21 กรกฎาคม 2559
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด และงานบริการด้านเอกสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์รังสิต และบางกะดี
ขายซองประกวดราคา วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 14 กรกฎาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์บรรทุกอาคารปฏิบัติการ ศูนย์รังสิต
ประกาศผล วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน บริเวณชั้น 3 ศูนย์รังสิต
ประกาศผล วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร และงานติดตั้งสายสัญญาณ Sound and Audio - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 310 (1-305)
ประกาศผล วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง บริเวณพื้นที่ปรับปรุงชั้น 3 อาคารสำนักงาน ศูนย์รังสิต (ห้อง นศ.ป.โท-เอก)
ประกาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2559
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 9 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559
สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น 3 อาคารบริหารและฝึกอบรม สำหรับเป็นห้อง Server ศูนย์คอมพิวเตอร์
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 6 มิถุนายน 2559 - 22 มิถุนายน 2559
สอบราคาซื้อเครื่อง Server
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 6 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 70 เครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บางกะดี
ขายซองประกวดราคา วันที่ 6 มิถุนายน 2559 - 16 มิถุนายน 2559
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องเก็บของบางกะดี บริเวณข้างอาคารสิรินธราลัย
ประกาศผล วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร และงานติดตั้งสายสัญญาณ Sound and Audio - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 310 (1-305)
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 - 25 พฤษภาคม 2559
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์บรรทุกอาคารปฏิบัติการ ศูนย์รังสิต
ขายซองประกวดราคา วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 - 23 พฤษภาคม 2559
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง บริเวณพื้นที่ปรับปรุงชั้น 3 อาคารสำนักงาน ศูนย์รังสิต (ห้อง นศ.ป.โท-เอก)
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 - 24 พฤษภาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
ประกาศผล วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน บริเวณ ชั้น 3 ศูนย์รังสิต
ขายซองประกวดราคา วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 - 12 พฤษภาคม 2559
สอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องเก็บของบางกะดี บริเวณข้างอาคารสิรินธราลัย
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 - 16 พฤษภาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างงานต่อเติมแผงกันสาด บริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารสิรินธราลัย
ประกาศผล วันที่ 21 เมษายน 2559
สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ณ อาคารเรียนและสำนักงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์รังสิต และบางกะดี
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 มีนาคม 2559 - 20 เมษายน 2559
สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 มีนาคม 2559 - 20 เมษายน 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างทำพื้นยกพร้อมเวทีหน้าห้อง-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 310 (1-305)
ประกาศ วันที่ 25 มีนาคม 2559
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานหลังเก่า, อาคารสำนักงานหลังใหม่ และอาคารปฏิบัติการ
ประกาศ วันที่ 25 มีนาคม 2559
สอบราคาจ้างงานต่อเติมแผงกันสาดบริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารสิรินธราลัย
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 14 มีนาคม 2559 - 28 มีนาคม 2559
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง Server
ประกาศ วันที่ 2 มีนาคม 2559
สอบราคาจ้างทำพื้นยกพร้อมเวทีหน้าห้อง - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 310 (1-305)
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 - 9 มีนาคม 2559
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ Waveform/Function Generator 22 units
ประกาศผล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารฯ
ขายซองประกวดราคา วันที่ 28 มกราคม 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2559
ประกวดราคาซื้อ Waveform/Function Generator 22 units
ขายซองประกวดราคา วันที่ 18 มกราคม 2559 - 27 มกราคม 2559
สอบราคาซื้อเครื่อง Server
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 18 มกราคม 2559 - 4 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วันที่ 12 มกราคม 2559
คัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ขายและยื่นซองเอกสารใบสมัคร วันที่ 14 ธันวาคม 2558 - 22 ธันวาคม 2558
ประกวดราคาซื้อ Software Mastercam พร้อมติดตั้ง
ขายซองประกวดราคา วันที่ 2 ธันวาคม 2558 - 11 ธันวาคม 2558
คัดเลือกผู้เช่าสนามแบดมินตัน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร บางกะดี
ขายและยื่นซองเอกสารใบสมัคร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - 27 พฤศจิกายน 2558
สอบราคาซื้อ Wi-max System ความถี่ 5.8 GHz.
รับเอกสารและยื่นซอง วันที่ 28 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2558
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถข้างอาคารสิรินธราลัย
วันที่ 7 กันยายน 2558 - 17 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บางกะดี
ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 26 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาจ้างเหมางานดูแลรักษาความสะอาด และงานบริการด้านเอกสาร สำหรับศูนย์รังสิตและบางกะดี
ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเรียน และโถงทางเดิน อาคารสำนักงานหลังเก่า ศูนย์รังสิต
ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าต่าง รอบอาคารสำนักงานหลังเก่า ศูนย์รังสิต
ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ศูนย์รังสิต
ยื่นซองสอบราคา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์บางกะดี
ยื่นใบสมัคร วันที่ 29 มิถุนายน 2558
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4 อาคารสิรินธราลัย และห้องประชุมชั้น 2 อาคาร IT&MT พร้อมติดตั้ง ศูนย์บางกะดี
ขายและยื่นซองสอบราคา วันที่ 15 มิถุนายน 2558 - 1 กรกฎาคม 2558
เปลี่ยนแปลงกำหนดการดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถข้างอาคารสิรินธราลัย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถเพิ่มเติม (บริเวณลานจอดรถ Solar Cell เดิม) ศูนย์รังสิต
ยื่นซองสอบราคา วันที่ 27 เมษายน 2558
สอบราคาจ้างทำกันสาดชั้น 4 และกันสาดระหว่างอาคารสำนักงาน ด้านทิศใต้ ศูนย์รังสิต
ยื่นซองสอบราคา วันที่ 24 มีนาคม 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ศูนย์รังสิต
ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 12 มีนาคม 2558
สอบราคาซื้อ Computer Notebook 10 Sets
ยื่นซองสอบราคา วันที่ 15 กันยายน 2557
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนามแบดมินตัน ศูนย์บางกะดี
ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 27 สิงหาคม 2557
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 38 เครื่อง
ยื่นซองประกวดราคา วันที่ 14 มกราคม 2557